SP3POW

Nawigacja

Ostatnie artykuły

Stacja okolicznościo...
Festyn Kopernik '22 ...
Znak wywoławczy
Czym jest krótkofala...
9. Konferencja ARISS...

Dyplomy wydawane przez klub

Warto odwiedzić

Propagacja


Pogoda w Ostrowie


Prognoza 60 h
Prognoza 84 h

Aktualnie online

Gości online: 3

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 40
Najnowszy użytkownik: kwladek

Logowanie

Zaloguj mnie/zarejestruj

Statystyki


stat4u

Nawigacja

Artykuły » Trochę teorii » Parametry stanu jonosfery i magnetosfery ziemskiej.

Parametry stanu jonosfery i magnetosfery ziemskiej.

Napisane przez SP3AYA dnia 05 marzec 2011 · 0 komentarzy · 11807 czytań · Drukuj

Solar Flux
To parametr [oznaczany literą F] charakteryzujący stan napromieniowania jonosfery ziemskiej przez Słońce w zakresie od ultrafioletu aż po miękkie promieniowanie rentgenowskie. Wartość liczbowa Solar Flux jest miarą wielkości strumienia promieniowania docierającego aktualnie ze Słońca na powierzchnię Ziemi i zawiera się od 64 do ok. 300 jednostek w zależności od fazy cyklu aktywności Słońca oraz od chwilowej aktywności Słońca. Pomiar promieniowania docierającego ze Słońca dokonuje się reprezentatywnie na częstotliwości 2.800 MHz [fala długości 10,7 cm] w południe czasu lokalnego, to jest w tym momencie dnia, kiedy strumień docierający ze Słońca jest największy. Dla pomiarów wykonywanych w Boulder, Colorado jest to godzina 21 [bo 12 UTC + 9 = 21 MEZ] czasu środkowo-europejskiego. Generalnie, im większy Solar Flux tym lepsza powinna być propagacja na duże odległości na górnych pasmach KF.

MUF - Maximum Usable Frequency
Maksymalna częstotliwość użyteczna dla nawiązania łączności na określonej trasie w pasmach KF. Dla tej częstotliwości tłumienie sygnałów radiowych KF w jonosferze jest najmniejsze, co zapewnia najlepszą słyszalność.

Zewnętrzne ziemskie pole magnetyczne
Pole to podlega ciągłym zmianom i fluktuacjom opisywanym przez indeksy a, A oraz K. Zmiany zachodzące w zewnętrznym ziemskim polu magnetycznym wykrywane są za pomocą magnetometrów. Magnetometry wyskalowane są w dwóch skalach a oraz K.

Indeks K
charakteryzuje aktywność zewnętrznego ziemskiego pola magnetycznego w rozbiciu na interwały 3 godzinne. Indeks K wyrażany jest w skali od 0 do 9. Bardzo spokojne zewnętrzne ziemskie pole magnetyczne wyrażane jest indeksem K od 0 do 1. Burze magnetyczne występują poczynając od indeksu K = 4. Wzrastający indeks K zwiastuje pogarszanie się warunków propagacyjnych w pasmach KF. Indeks K podawany jest dla pomiarów wykonywanych w następujących godzinach: 0°°, 3°°, 6°°, 9°°, 12°°, 15°°, 18°°, 21°° czasu UTC. Stacje WWV oraz WWVH podają aktualne wartości indeksu K [odpowiednio] w 18-tej i 45-tej minucie każdej godziny za ostatni pomiar wykonywany ww. pełnych godzinach.

Indeks a
charakteryzujący amplitudę zmian w aktywności zewnętrznego ziemskiego pola magnetycznego, również w rozbiciu na interwały 3 godzinne, ale w skali od 0 do 400. Istnieje ścisła zależność pomiędzy tymi skalami:

K - a
0 - 0
1 - 3
2 - 7
3 - 15
4 - 27
5 - 48
6 - 80
7 - 140
8 - 240
9 - 400

Indeks A
odzwierciedla aktywność zewnętrznego ziemskiego pola magnetycznego w ciągu całej doby i powstaje jako średnia arytmetyczna z ośmiu indeksów a za poprzednią dobę. Zatem indeks A charakteryzuje aktywność zewnętrznego ziemskiego pola magnetycznego w ciągu doby poprzedniej.

Solar Flux oraz ww. indeksy magnetyczne
determinują w głównej mierze warunki propagacji na falach krótkich. Stwierdzono, że im większy Solar Flux, a jednocześnie im mniejsze indeksy magnetyczne, tym lepsza propagacja na falach krótkich. Duża wartość liczbowa Solar Flux, F przy utrzymywaniu się indeksu K na poziomie od 0 do 1, niemal gwarantuje dobrą propagację na falach krótkich. Można to skomentować następująco:

• wysoka wartość liczbowa indeksu Solar Flux jest warunkiem koniecznym ale wystarczającym występowania dobrej propagacji w górnych pasmach fal krótkich.

• dopiero duża wartość liczbowa indeksu Solar Flux i jednocześnie niska wartość indeksu magnetycznego K stwarzają wystarczające warunki występowania dobrej propagacji w górnych pasmach fal krótkich.Indeksy Solar Flux oraz A
dostępne za pośrednictwem stacji WWV oraz WWVH podawane są do godziny 20:18/20:45 UTC za dobę poprzednią a tylko indeks K podawany jest za trzy ostatnie godziny doby bieżącej. Poczynając od godziny 21:18/21:45 UTC aż do 23:18/23:45 UTC informacje podawane przez stacje WWV WWVH o indeksie Solar Flux dotyczą dnia bieżącego. W tym kontekście skomentować należy podawane przez niektórych krótkofalowców SP informacje typu: "mam najaktualniejsze notowania WWV z godziny 15-tej [lub 18-tej]". Informacje o indeksie Solar Flux oraz indeks magnetyczny A ciągle dotyczą dnia poprzedniego! Tylko indeks K dotyczy pomiaru dokonanego podczas ostatniego okresu pomiarowego [w podanym przykładzie godziny 15-tej lub 18-tej UTC]. Zatem jak sobie radzić z oceną propagacji? Skoro indeks Solar Flux dotyczy dnia poprzedniego, to możemy aproksymować posiadane dane o indeksie Solar Flux z kilku poprzednich dni i w ten sposób "wyliczyć" wartość indeksu Solar Flux na dzień dzisiejszy [może to być tendencja spadkowa lub zniżkowa]. Mając "wyliczony" indeks Solar Flux na dzień dzisiejszy oraz odebrany komunikat WWV/WWVH o indeksie K za ostatni okres pomiarowy, możemy samodzielnie ocenić szansę na wystąpienie [lub nie] sprzyjającej propagacji na interesujących nas pasmach i trasach.

Indeks K
jest zatem najbardziej aktualnym wskaźnikiem zmian aktywności zewnętrznego ziemskiego pola magnetycznego mających bezpośredni wpływ na propagację na falach krótkich. Wzrost wartości indeksu K zawsze znamionuje pogorszenie się warunków propagacyjnych na falach krótkich, a z kolei jego niskie wartości pozwalają oczekiwać dobrej propagacji na falach krótkich. Należy zwrócic uwagę na podawaną w komunikatach WWV/WWVH prognozę stanu ziemskiego zewnętrznego pola magnetycznego. Komunikaty typu:
• magnetic field quiet,
• magnetic field quiet to unsetled
pozwalają spodziewać się występowania dobrej propagacji w górnych pasmach fal krótkich.

Natomiast komunikaty typu:
• magnetic field unsetled to active,
• magnetic field unsetled to minor storm level
znamionują występowanie słabych zaburzeń ziemskiego zewnętrznego pola magnetycznego i w rezultacie doraźne pogorszenie się propagacji w górnych pasmach fal krótkich aż do "zamknięcia się" trudniejszych tras przez okolice podbiegunowe włącznie.

Najgorszą sytuację zwiastują komunikaty:
• minor magnetic storm,
• major magnetic storm
Znamionują one silną lub bardzo silną burzę magnetyczną w zewnętrznym ziemskim polu magnetycznym. Objawia się to "zamknięciem" propagacji DX-owej w górnych pasmach KF wskutek dużego lub bardzo dużego tłumienia w zaburzonej jonosferze. Pozostają nam wtedy tylko dolne pasma KF.

Należy zwracać uwagę na komunikaty typu:
• proton flares occured at XX:YY UTC on Day Month,
• major proton event occured at XX:YY UTC on Day Month.
Jeśli wybuch materii słonecznej będzie skierowany akurat w stronę kuli ziemskiej, to po dotarciu [po kilkudziesięciu godzinach] strumienia zjonizowanych cząsteczek wiatru słonecznego do zewnętrznego ziemskiego pola magnetycznego, spowoduje on bardzo silne zaburzenia tego pola, mogąc doprowadzić do sytuacji przerwania jakiejkolwiek propagacji w górnych pasmach KF na przeciąg kilkudziesięciu minut aż do kilku godzin. Jest to tzw, zanik powszechny.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspierają nas:

Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski     Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski     Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
Wielkopolska Izba Rolnicza w PoznaniuStowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Eduakcja