SP3POW

Nawigacja

Ostatnie artykuły

Stacja okolicznościo...
Festyn Kopernik '22 ...
Znak wywoławczy
Czym jest krótkofala...
9. Konferencja ARISS...

Dyplomy wydawane przez klub

Warto odwiedzić

Propagacja


Pogoda w Ostrowie


Prognoza 60 h
Prognoza 84 h

Aktualnie online

Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 40
Najnowszy użytkownik: kwladek

Logowanie

Zaloguj mnie/zarejestruj

Statystyki


stat4u

Nawigacja

Artykuły » Informacje ogólne » Jak zostać krótkofalowcem?

Jak zostać krótkofalowcem?

Napisane przez SP3POW dnia 02 kwiecień 2018 · 0 komentarzy · 5845 czytań · Drukuj

Złożenie papierów

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:
świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1. W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 15 lat.
świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 7000-7200 kHz, 14000-14350 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3. W dniu przystąpienia do egzaminu konieczne jest ukończenie 10 lat.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami: dowodem wpłaty i oświadczeniem rodziców/opiekunów w przypadku niepełnoletności) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu. Informacja o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

Opłaty za egzamin i świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin i wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - 75 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - 50 zł,

2. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

3. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

4. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego:

a) klasy A - 25 zł

b) klasy C - 12,50 zł

5. Za egzamin i za wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa kl .... w SŁUŻBIE AMATORSKIEJ

Informacje pt. Świadectwa amatorskie na stronie UKE

Egzamin

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej (test z czterech przedmiotów) oraz ustnej z przedmiotu "Przepisy i procedury operatorskie".

Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, wprowadzono system testów. Jest to zbiór pytań wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie). Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Celem egzaminu ustnego jest sprawdzenie sprawności (szybkości, płynności i poprawności) w posługiwaniu się nabytą wiedzą teoretyczną. Zakres wymaganej wiedzy praktycznej pokrywa się z informacjami zawartymi w materiale pomocniczym do egzaminu testowego i dotyczy procedur operatorskich, a w szczególności: znajomości polskiego i międzynarodowego alfabetu fonetycznego, znajomości kodu "Q", znajomości zasad raportowania oraz umiejętności prowadzenia typowej łączności fonicznej. Pytania odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 24 do rozporządzenia.

Testy można znaleźć w dziale Download naszej strony.

Pozwolenie radiowe

Po odebraniu Świadectwem Operatora, które przysyłane jest pocztą w czasie około 3 tygodni od egzaminu, składamy wniosek wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia radiowego bezpośrednio do siedziby UKE w Warszawie, bądź ewentualnie do jednej z delegatur.

We wniosku o pozwolenie radiowe można wpisać propozycje 3 znaków wywoławczych. Jeśli jest to kontynuacja dotychczasowego znaku, należy go podać jako propozycję.

Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82 złotych.

Opłatę skarbową należy wpłacać:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

Informacje pt. Służba amatorska na stronie UKE

Nadanie znaku

Znak wywoławczy dla stacji amatorskiej jest przydzielany w pozwoleniu radiowym. Znak wywoławczy to unikalny ciąg liter i cyfr, który zawiera: prefiks (dla Polski HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z), cyfrę i kombinację liter i cyfr (na ostatniej pozycji musi być litera).

Po zmianach prawnych, wprowadzonych niedawno, panuje bardzo duża dowolność w wyborze znaku jaki można otrzymać. Wielu "nowoczesnych" kolegów ma przekonanie, że skoro wolno - to można wybrać sobie prefiks cyfrę i sufiks jaki sobie zamarzą. Niestety doprowadziło to totalnej "wolnej amerykanki" w tym względzie. Czy to dobrze czy źle? Jak zwykle są zwolennicy i tacy dla których taka opcja jest nie do przyjęcia.

Zarówno wieloletnia tradycja, jak i zwykła wygoda podczas prowadzonych w przyszłości łączności, nakazywałaby trzymanie się pewnych ustalonych wcześniej reguł w wyborze swojego przyszłego znaku.

Jak wspomniane zostało wyżej, dla Polski została przyznana pewna pula prefiksów: HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z, z czego SR jest zarezerwowane dla stacji bezobsługowych (m.in. przemienniki).

Kiedyś SO, SP i SQ oznaczało stacje indywidualne i klubowe, a pozostałe to stacje okolicznościowe. Te ostatnie mogły mieć również w/w prefiksy. Stacje klubowe miały prefiks SP, a w sufiksie pierwszą literę K (LOK-owskie), P (PZK), Z (ZHP) lub Y (tzw. rodzinne). Dobrze byłoby, dla szybkiej identyfikacji stacji trzymać się tego schematu.

Pomimo tego, że w obecnych oficjalnych przepisach nie ma na ten temat ani słowa, cyfra w prefiksie powinna zależeć od okręgu w którym mieszkamy [w przypadku województwa wielkopolskiego i lubuskiego będzie to np. SQ3]. Już na wstępie, słysząc daną stację (zanim nawiążemy łączność), będziemy znali jej przybliżone położenie geograficzne. To ważne, w szczególności na pasmach UKF.

Sufiks przyznawany jest na życzenie - z trzech propozycji wpisanych we wniosku o pozwolenie (o ile nie jest on już zajęty). Dobrze jest sprawdzić, czy taki który chcielibyśmy mieć, nie występuje z innymi prefiksami. O ile cały znak jest unikalny w skali świata, to sufiks może się powtarzać zarówno w innych krajach, jak i w ramach Polski. O ile więc może istnieć znak SQ3AAA w przypadku gdy istnieje np. SP9AAA (podobnie może istnieć znak: 3Z0AAA czy HF123AAA), to nie powinien istnieć np. SQ5AAA (choć obecnie stało się to możliwe). Ma to znaczenie w przypadku ew. przeprowadzki w inny region kraju i kiedy zależy nam na prawidłowej geograficznej identyfikacji stacji. Ale przede wszystkim dla uniknięcia pomyłki przy logowaniu łączności (jeśli ktoś już znał i miał łączność ze stacją SQ3AAA, to może z rozpędu zalogować właśnie jej znak, a nie SQ5AAA z którą faktycznie rozmawiał).

Sufiksy zazwyczaj są trzy literowe, ale jest możliwe wybranie dwu- a nawet jednoliterowego. Robią tak najczęściej ci krótkofalowcy, którzy potrzebują łatwego "wywołania" w zawodach (obecnie często te, którym tylko WYDAJE się, że podnoszą w ten sposób swój prestiż). Do niedawna sufiksy dwu- i jednoliterowe oznaczały zasłużonych HAM'sów, lub z bardzo długim stażem na pasmach, ale dzisiaj niestety nie jest to już tak oczywiste.

Na co jeszcze warto zwrócić szczególną uwagę przy wyborze znaku? No to czy dany znak był już używany i kiedy "wypadł z obiegu". Wielu krótkofalowców uważa za nieetyczne używanie znaku po zmarłym koledze. Jeśli koniecznie zależy nam na wykorzystywanym kiedyś znaku, niech będzie to taki, który był nieaktywny od bardzo wielu lat. Inaczej może dochodzić do wielu pomyłek, nieporozumień i niepotrzebnych wyjaśnień. Nie wyobrażam sobie również brania znaku po bardzo znanym krótkofalowcu - lub kimś zasłużonym dla środowiska.

Zazwyczaj od momentu złożenia wniosku o pozwolenie radiowe do jego otrzymania mija okres około 2-3 tygodni, czasem dłużej. Pozwolenie wysyłane jest pocztą, listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, pod adres wskazany we wniosku. Nie ma możliwości odbioru pozwolenia w siedzibie Urzędu.

Czy po otrzymaniu pozwolenia można już montować sprzęt i nadawać?

Jedynym dokumentem pozwalającym na pracę na pasmach amatorskich jest pozwolenie radiowe, więc sama znajomość swojego znaku nie daje nam takiej możliwości. Ale od momentu otrzymania pozwolenia do ręki możemy od razu rozpocząć nadawanie.

Więcej informacji o znakach wywoławczych....

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspierają nas:

Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski     Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski     Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
Wielkopolska Izba Rolnicza w PoznaniuStowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Eduakcja