SP3POW

Nawigacja

Ostatnie artykuły

Oczekujące karty QSL...
Oczekujące karty QSL
Stacja okolicznościo...
Festyn Kopernik '22 ...
Znak wywoławczy

Dyplomy wydawane przez klub

Warto odwiedzić

Propagacja


Pogoda w Ostrowie


Prognoza 60 h
Prognoza 84 h

Aktualnie online

Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 41
Najnowszy użytkownik: SP3GEN

Logowanie

Zaloguj mnie/zarejestruj

Statystyki


stat4u

Nawigacja

Artykuły » Dyplomy i zawody » Dyplom "Setna rocznica Republiki Ostrowskiej"

Dyplom "Setna rocznica Republiki Ostrowskiej"

Napisane przez SP3AYA dnia 29 września 2018 · 0 komentarzy · 6151 czytań · Drukuj

W tym roku przypada 100 – lecie Odzyskania Niepodległości, Powstania Wielkopolskiego i Republiki Ostrowskiej.

Republika Ostrowska (10-26 listopada 1918), zwana także Rzeczpospolitą Ostrowską, była krótkotrwałym autonomicznym tworem politycznym powstałym 10 listopada 1918 r. na miesiąc przed Powstaniem Wielkopolskim, które miało na celu uwolnienie spod władzy pruskiej. Tym samym Ostrowianie wyprzedzili tendencje niepodległościowe w całej Wielkopolsce. Wystąpienie to doprowadziło do wielu ustępstw na rzecz Polaków mieszkających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i powiatu ostrowskiego.

O wydarzeniach z tym związanych opowiadają serial "Republika Ostrowska" (1986) oraz film pełnometrażowy (1988) "Republika Nadziei", których scenariusze napisał honorowy obywatel Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Kazimierz Radowicz. Na pamiątkę tamtych wydarzeń Święto Miasta Ostrowa Wielkopolskiego obchodzone jest 10 listopada.

Więcej informacji o akcji na stronie Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców http://www.sp3pow.pl
Szczegółowe informacje nt. Republiki Ostrowskiej w Wikipedii.1. Cel dyplomu:
- popularyzacja historii Polski, a w szczególności regionu Wielkopolski i miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

2. Wydawca:
- Ostrowski Klub Krótkofalowców SP3POW.

3. Czas trwania akcji dyplomowej:
- 1 - 30 listopada 2018 r.

4. Pasma i emisje:

- zaliczane są łączności na każdym paśmie amatorskim, każdą emisją - fonia, CW i DIGI (zgodnie z polem MODE formatu ADIF).

5. Warunki uzyskania dyplomu:
- zaliczane są łączności i nasłuchy prowadzone pod znakiem indywidualnym i klubowym,
- na każdym paśmie można powtórzyć łączność inną emisją.

6. Punktacja:

Każde zaliczone QSO ze stacją terenu miasta i powiatu ostrowskiego daje następującą liczbę punktów:
- stacja organizatora HF1918RO - 25 pkt
- stacje klubowe - 20 pkt
- stacje członków klubu SP3POW - 15 pkt
- pozostałe stacje indywidualne związane z regionem - 10 pkt

Dla stacji z EU liczbę zdobytych punktów liczy się podwójnie.
Dla stacji DX liczbę zdobytych punktów liczy się poczwórnie.

7. Dyplom wydawany jest za uzyskanie:

100 pkt – 100 rocznica Republiki Ostrowskiej.

Dyplomy są wydawane na podstawie logów stacji dyplomowych. Do pobrania w wersji elektronicznej na stronie https://logsp.pzk.org.pl/a/hf1918ro.
Karty QSL nie są wymagane.

8. Karty QSL:
- zainteresowani wymianą kart znajdą odpowiednie informacje na stronie klubu SP3POW lub serwisu qrz.com, log stacji okolicznościowej będzie także przesyłany do LoTW i eQSL.

9. Wykaz stacji:

- stacja organizatora:
HF1918RO

- stacje klubowe:
SP3PEM, SP3PFQ, SP3POW

- stacje członków klubu SP3POW:
SO3POL, SP3AYA, SP3QDX, SQ3ESP, SQ3OOK, SQ3PLV, SQ3PMK, SQ3POS, SQ3POX, SQ3RPG, SQ3SPO, SQ3TGP, SQ3TGV, SQ3TGY, SQ3TGZ, SQ3TKA, SQ3TLE

- stacje z terenu Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego:
SO3GPZ, SP3AIT, SP3BOL, SP3CYY, SP3CZB, SP3DOI, SP3FJ, SP3FYX, SP3FZN, SP3GTG, SP3HGD, SP3HUF, SP3HVS, SP3K, SP3KJ, SP3LEM, SP3LYZ, SP3NGJ, SP3NND, SP3OKI, SP3OS, SP3OW, SP3QDU, SP3QDW, SP3RKA, SP3XBO, SP3XPE, SQ3BYN, SQ3BYS, SQ3DLP, SQ3JVH, SQ3KAR, SQ3KAS, SQ3MKC, SQ3OGP, SQ3OGZ, SQ3OOA, SQ3PLY, SQ3REH, SQ3REL, SQ3RLB, SQ3TGR, SQ3YAY
This year we are celebrating the 100th anniversary of restoration of independence by Poland, the Wielkopolska uprising and inception of the Republic of Ostrów.

The Republic of Ostrów (November 10th-26th, 1918) was a short-lived autonomous political entity created on November 10th, 1918. It happened one month before the Wielkopolska uprising, which was aimed at freeing from Prussian authorities. Thus, Ostrowians preceded the independence tendencies throughout Wielkopolska region. It led to many concessions to Poles living in the city of Ostrów Wielkopolski and the Ostrów county.

Those events are mentioned in the TV series “Republic of Ostrów” as well as feature film (1988) “Republic of Hope”, in which scripts were written by the honorary citizen of Ostrów Wielkopolski Kazimierz Radowicz. To commemorate those events, the feast of the city of Ostrów Wielkopolski is celebrated on 10th November.

More information about the action on the website of the Ostrów Amateur Radio Club:
www.sp3pow.pl
Detailed information about the Republic of Ostrów in Wikipedia


1. The purpose of the event:
- popularization of Polish history, in particular the region of Wielkopolska and the city of Ostrów Wielkopolski

2. Organizer:


The Ostrów Amateur Radio Club SP3POW

3. Validity period :

1st - 30th November, 2018

4. Bands&modes:

- all QSO's on any amateur bands, any mode: phone, CW, DIGI (according to MODE ADIF file)

5. Requirements:

- QSO and SWL with individual and/or club callsign are permitted
- on each band contacts can be done by any mode

6. Scoring:

Contact with callsign from the area of the city and Ostrów county gives the following number of points:
- organizer station HF1918RO – 25 points
- club's station – 20 points
- callsigns of members The Ostrów Amateur Radio Club SP3POW – 15 points
- other callsigns connected with the area of region – 10 points

For EU stations the number of points scored counts twice.
For DX stations the number of points scored counts four times.

7. Awards:

Awards are issued for achievement of 100 points - 100th Anniversary of the Republic of Ostrów.
They are issued according to logs of event stations and maybe downloaded from:
logsp.pzk.org.pl/a/hf1918ro


8. QSL cards:
All information can be found on sp3pow.pl and www.qrz.com/db/hf1918ro, log of the event station will be sent to LoTW and eQSL.

9. List of stations:

- organizer callsign:
HF1918RO

- club callsigns:
SP3PEM, SP3PFQ, SP3POW

- callsigns of SP3POW members:
SO3POL, SP3AYA, SP3QDX, SQ3ESP, SQ3OOK, SQ3PLV, SQ3PMK, SQ3POS, SQ3POX, SQ3RPG, SQ3SPO, SQ3TGP, SQ3TGV, SQ3TGY, SQ3TGZ, SQ3TKA, SQ3TLE

- callsigns connected with the area of the city and Ostrów county:
SO3GPZ, SP3AIT, SP3BOL, SP3CYY, SP3CZB, SP3DOI, SP3FJ, SP3FYX, SP3FZN, SP3GTG, SP3HGD, SP3HUF, SP3HVS, SP3K, SP3KJ, SP3LEM, SP3LYZ, SP3NGJ, SP3NND, SP3OKI, SP3OS, SP3OW, SP3QDU, SP3QDW, SP3RKA, SP3XBO, SP3XPE, SQ3BYN, SQ3BYS, SQ3DLP, SQ3JVH, SQ3KAR, SQ3KAS, SQ3MKC, SQ3OGP, SQ3OGZ, SQ3OOA, SQ3PLY, SQ3REH, SQ3REL, SQ3RLB, SQ3TGR, SQ3YAY


Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspierają nas:

Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski     Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski     Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
Wielkopolska Izba Rolnicza w PoznaniuStowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Eduakcja