SP3POW

Nawigacja

Ostatnie artykuły

Stacja okolicznościo...
Festyn Kopernik '22 ...
Znak wywoławczy
Czym jest krótkofala...
9. Konferencja ARISS...

Dyplomy wydawane przez klub

Warto odwiedzić

Propagacja


Pogoda w Ostrowie


Prognoza 60 h
Prognoza 84 h

Aktualnie online

Gości online: 4

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 40
Najnowszy użytkownik: kwladek

Logowanie

Zaloguj mnie/zarejestruj

Statystyki


stat4u

Nawigacja

Artykuły » Wiadomości podstawowe » Literowanie i liczebniki w różnych językach

Literowanie i liczebniki w różnych językach

Napisane przez SP3AYA dnia 05 marzec 2011 · 0 komentarzy · 32252 czytań · Drukuj


Literowanie 
Litera Wymowa miedzynarodowa polski angielski amerykański rosyjski czeski niemiecki francuski włoski hiszpański
A ej Alfa  Adam
Abel Adam
Anna Adam Amerika Amerique Antenna Antenna
B bi Bravo  Barbara
Boston Baker
Boris Bożena Berta Boston Bologna Bateria
C si Charlie Cezary Canada Charlie
Centralnyj Cyril Casar Casablanca Calabria Canada
D di Delta
Dorota
David David
Dimitrij David Dora Dinamarqe Danimarca Dinamarca
E I Echo
Ewa
England Edward
Jeliena Emil Emil Europe Europa Europa
F ef Foxtrott
Franciszek
Fox Framk
Fiodor Frantisek Friedrich Francois Fireze Filamento
G dzi Golf
Grazyna
Germany George
Grigorij Gustav Gustav Geneve Granda Granda
H ejcz Hotel
Henryk
Henry Henry
Hariton Helena Heinrich Honolulu Honolulu Holanda
I aj India
Irena
Italy Ida
Iwan Ivan Italien Italie Italia Italia
J dżej Juliet Jadwiga
Japan John Iwan Kratkij Josef Julius Japon i luogo Japon
K kej Kilo
Karol
Kentucky King
Konstantin Karel Karl Kilowatt Kappa Kilometro
L el Lima
Ludwik
London Lewis
Lieonid Ludvik Ludwig Lima Londra Lampara
M em Mike
Maria
Mexico Mary
Maria Marie Marta Madagascar Milano Mexico
N en November
Natalia
Norway Nancy
Nikołaj Neruda Norwegen Norwegen Napoli Nicaragua
O ou Oscar
Olga
Ocean Otto
Olga Otakar Otto Ontario Ontario Ontario
P pi Papa
Paweł
Portugal Peter
Pawieł Petr Paul Paris Panama Portugal
Q kiu Quebec
Quebec Quebec Queen
Szczuka Quido Quebec Quebec Quito Quito
R ar Romeo
Roman
Radio Robert
Roman Rudolf Radio Radio Roma Radio
S es Sierra Stanisław Sugar Susan
Siergij Svatopluk Siegfried Santiago Sorrento Santiago
T ti Tango
Tadeusz
Texas Thomas
Tatiana Tomas Texas Texas Torino Turquia
U ju Uniform
Urszula
United Union
Uliana Urban Urlich Union Unione Universita
V vi Victor
Violetta
Victor Victor
Żenia (Żuk) Vaclav Venezuela Victoire Venezia Victoria
W dabliu Whiskey
Wanda
Washinghton William
Wasilij dvojite ve Wilhelm Double We "V" Doppio Washinghton
X eks X-ray Xsantypa X-ray X-ray
Miakkij Znak Xaver Xantippe Xantippe Xylofono Xylofono
Y łaj Yankee
Ypsylon
Yesterday Young
Igrak Ypsilon Ypsilon Ygrec "i" greco Yucatan
Z zet Zulu
Zygmunt
Zebra Zebra
Zinajda Zuzana Zeppelin Zanzibar Zelanda Zelanda


Liczebniki 
Liczba angielskie niemieckie rosyjskie czeskie francuskie włoskie hiszpańskie japońskie portugalskie
0 Zero null nulʹ  nula
zero zero cero zero zero
1 One eins adin jeden un uno uno ichi um
2 Two zwei dwa dva deux due dos ni dois
3 Three drei tri tři trois tre tres san tres
4 Four vier czietyrie čtyři quatre quattro cuatro shi yon
5 Five fiinf  piatʹ pět cinq cinque cinco go cinco
6 Six sechs  szestʹ šest six sei seis roku seis
7 Seven sieben sjemʹ sedm sept sette siete hichi nana
8 Eight acht wosjemʹ osm huit otto ocho hachi oito
9 Nine neun diewiatʹ devět neuf nove nueve kyu nove
10 Ten zehn diesjatʹ deset dix dieci diez ju dez
11 Eleven elf adinnadcat' jedenáct onze undici once juichi onze
12 Twelve zwolf dwienadcatʹ dvanáct douze dodici doce juni doze
13 Thirteen dreizehn trinadcatʹ třináct treize tredici trece jusan treze
14 Fourteen vierzehn czietyrnadcatʹ čtrnáct quatorze quattordici catorce jushi quatorze
15 Fifteen fiinfzehn piatnadcat' patnáct quinze quindici quince jugo juyon
16 Sixteen sechzehn szestnadcat' šestnáct seize sedici diez y seis juroku dezesseis
17 Seventeen siebzehn siemnadcat' sedmnáct dix-sept diciassette diez y siete juhichi dezessete
18 Eighteen achtzehn wosjemnadcat' osmnáct dix-huit diciotto diez y ocho juhachi dezoito
19 Nineteen neunzehn diewiatnadcat' devatenáct dix-neuf diciannove diez y nueve jukyu dezenove
20 Twenty zwanzig dwadcat' dvacet vingt venti veinte niju vinte
21 Twenty-one einundzwanzig dwadcat' adin dvacet jeden vingt et un ventuno veintiuno nijuichi vinte e um
22 Twenty-two zweiundzwanzig dwadcat' dwa dvacet dva vingt deux ventidue veintidos nijuni vinte e dois
30 Thirty dreissig tridcat' třicet trente trenta treinta sanju trinta
40 Forty vierzig sorok čtyřicet quarante quaranta cuarenta shiju quarenta
50 Fifty fiinfzig piat'diesiat padesát cinquante cinquanta cincuenta goju
cinqiienta
59 fifty-nine neunundfünfzig piat'diesiat-diewiatʹ padesát-devět cinquante neuf cinquantanove cincuenta y nueve gojukyu cinqiienta e
nove
60 Sixty sechzig szest'diesiat šedesát soixante sessanta sesenta rokuju sessenta
70 Seventy siebzig sjem'diesiat sedmdesát soixante dix settanta setenta nanaju setenta
73 Seventy-three dreiundsiebzig sjem'diesiat-tri
sedmdesát-tři soixante-treize settantatrè setenta y tres nanajusan setenta e três
80 Eighty achtzig wosjem'diesiat osmdesát quatre-vingt ottanta ochenta hachiju oitenta
90 Ninety neunzig diewianosta devadesát quatre vingt novanta noventa kyuju noventa
100 Hundred hundert sto sto cent cento cien hyaku cem
1000 Thousand tausend tysiacza tisíc mille mille mil issen
mil

 

Przykładowa łączność w tłumaczeniu z języka angielskiego >>>

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspierają nas:

Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski     Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski     Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
Wielkopolska Izba Rolnicza w PoznaniuStowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Eduakcja