SP3POW

Nawigacja

Ostatnie artykuły

Stacja okolicznościo...
Festyn Kopernik '22 ...
Znak wywoławczy
Czym jest krótkofala...
9. Konferencja ARISS...

Dyplomy wydawane przez klub

Warto odwiedzić

Propagacja


Pogoda w Ostrowie


Prognoza 60 h
Prognoza 84 h

Aktualnie online

Gości online: 1

Użytkowników online: 0

Łącznie użytkowników: 40
Najnowszy użytkownik: kwladek

Logowanie

Zaloguj mnie/zarejestruj

Statystyki


stat4u

Nawigacja

Artykuły » Informacje ogólne » Jak zostać krótkofalowcem?

Jak zostać krótkofalowcem?

Napisane przez SP3AYA dnia 05 marzec 2011 · 0 komentarzy · 10399 czytań · Drukuj

Złożenie papierów

W służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są dwa rodzaje świadectw:
świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 1,
świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - uprawniające do obsługi urządzeń radiowych pracujących w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz, przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniające do ubiegania się o pozwolenie kategorii 3.

Osoba ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu składa Prezesowi UKE pisemny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami: dowodem wpłaty i oświadczeniem rodziców/opiekunów w przypadku niepełnoletności) o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym we wniosku terminem egzaminu. Informacja o niezbędnych załącznikach do wniosków oraz o wysokości opłat za egzamin i za wydanie świadectwa podane są na 2-ej stronie wniosku.
W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, opłata za przeprowadzenie egzaminu (na wniosek zainteresowanego) podlega zwrotowi albo podlega zaliczeniu na poczet opłaty za przeprowadzenie egzaminu w innym terminie, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym sekretarza komisji egzaminacyjnej nie później niż w dniu egzaminu.

Opłaty za egzamin i świadectwa

1.Wysokości opłat za egzamin na świadectwo operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwo klasy A operatora urządzeń radiowych - 50 zł,

b) świadectwo klasy C operatora urządzeń radiowych - 25 zł,

2. Wysokości opłat za wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej:

a) świadectwa klasy A - 25 zł,

b) świadectwa klasy C - 15 zł,

3. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 15 zł.

4. Wysokość opłaty za wymianę świadectwa wynosi 15 zł.

5. Opłata za przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 50% kwoty określonej w pkt 1.

6. Za egzamin i za wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty: za egzamin i wydanie świadectwa kl .... w SŁUŻBIE AMATORSKIEJ

Wniosek o wydanie świadectwa
Oświadczenie rodziców/opiekunów

Egzamin

Dla zapewnienia przejrzystości systemu egzaminowania oraz umożliwienia zapoznania się z formą egzaminowania osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu, wprowadzono system testów. Jest to zbiór pytań wraz z trzema odpowiedziami, z których tylko jedna jest poprawna (poprawna odpowiedź zaznaczona przez podkreślenie). Pytania odpowiadają wymaganiom egzaminacyjnym określonym w załączniku Nr 6 do rozporządzenia.

Ze zbioru tego będą generowane losowo testy egzaminacyjne indywidualne dla każdego egzaminowanego – 5 pytań dla każdego z czterech przedmiotów egzaminacyjnych, łącznie 20 pytań. Zasady oceny określone są w § 19 w/w rozporządzenia.

Testy można znaleźć w dziale Download naszej strony.

Pozwolenie radiowe

Po pozytywnym zakończeniu powyższego udajemy się do okręgowego oddziału UKE z odebranym Świadectwem Operatora, które przysyłane jest pocztą w czasie około 3 tygodni od egzaminu, oraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia radiowego

Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82 złotych.

Opłatę skarbową należy wpłacać:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

Nadanie znaku

Dla Polski została przyznana pewna pula prefiksów: HF, SN, SO, SP, SQ, SR, 3Z, z czego SR to stacje bezobsługowe (przemienniki), SO z sufiksem AAA do KZZ - stacje indywidualne z pozwoleniem radiowym kategorii 3. SO z sufiksem LAA do ZZZ to stacje zagraniczne przebywające w SP powyżej 3 miesięcy, SP i SQ to stacje indywidualne i klubowe, a pozostałe to stacje okolicznościowe. Te ostatnie mogą mieć również prefiksy SP i SQ.

Prefiks zależy od okręgu w którym mieszkamy [ w przypadku województwa wielkopolskiego i lubuskiego będzie to SP3 lub SQ3]. Sufiks przyznawany jest z automatu, lecz istnieje też możliwość wyboru. Zazwyczaj w delegaturze można wybrać sufiks z puli otrzymanej dla danego urzędu.
Możliwe jest również wydanie sufiksu na życzenie, o ile nie jest on już zajęty. Cała procedura wydłuża się wówczas do momentu zweryfikowania tego warunku.
Zazwyczaj od momentu złożenia wniosku o pozwolenie radiowe do jego otrzymania mija okres około 2-3 tygodni. Można go skrócić deklarując chęć odbioru osobistego.

O ile cały znak jest unikalny w skali świata, to sufiks może się powtarzać zarówno w innych krajach, jak i w ramach Polski, ale pod warunkiem że nie z tym samym prefiksem. O ile więc może istnieć znak SQ3AAA w przypadku gdy istnieje np. SP9AAA , to nie może istnieć np. SQ5AAA. Podobnie może istnieć znak: 3Z0AAA czy HF123AAA.

Sufiksy zazwyczaj są trzy literowe, ale jest możliwe wybranie dwu- a nawet jednoliterowego. Robią tak najczęściej ci krótkofalowcy, którzy potrzebują łatwego "wywołania" w zawodach. Do niedawna sufiksy dwu- i jednoliterowe oznaczały HAM'sów z bardzo długim stażem na pasmach, ale dzisiaj nie jest to już oczywiste.

Czy po otrzymaniu pozwolenia można już montować sprzęt i nadawać?

Jedynym dokumentem pozwalającym na pracę na pasmach amatorskich jest pozwolenie radiowe, więc sama znajomość swojego znaku nie daje nam takiej możliwości. Ale od momentu otrzymania pozwolenia do ręki możemy od razu rozpocząć nadawanie.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Wspierają nas:

Urząd Miasta Ostrów Wielkopolski     Starostwo Powiatowe Ostrów Wielkopolski     Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski
Wielkopolska Izba Rolnicza w PoznaniuStowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Eduakcja